Bli delägare i GolfStar – dra nytta av förmånerna!

Bli delägare i GolfStar – förmånligt för Dig som golfare!

I förra veckan berättade vi att GolfStar under hösten kommer att erbjuda medlemmar, golfare och andra intressenter att bli delägare i företaget genom aktieköp via företaget Pepins plattform, s k ”crowd funding”.

Intresset för att teckna aktier har sedan nyheten släpptes varit stort och detta har förstås genererat åtskilliga frågor. För att försöka besvara några av de viktigaste frågorna fick GolfStars redaktion en pratstund med Tony Trigell, styrelseordförande och grundare av GolfStar samt Lennart Blomdahl, Investment Manager på Pepins.

 

Varför gör GolfStar nu en crowd funding?

Tony: - Vi gör det förstås för att få in kapital för att kunna fortsätta utvecklas efter våra kunders behov samt för att påskynda vår fortsatt kraftiga tillväxt, både organisk och genom förvärv. Med mer kapital och resurser kan vi nämligen ännu bättre axla den ledande roll vi har när det gäller konsolideringen och förändringen av den svenska golfmarknaden. Därmed kan vi långsiktigt ge avkastning till aktieägarna från både golfverksamheten och fastighetsutvecklingen.

- För GolfStar är crowd funding även en fantastiskt fiffig metod för att få fler ambassadörer i form av aktieägare för GolfStars affärsidé och produktutbud, såsom exempelvis medlemskap vilket i sin tur ger fler nöjda kunder. 

- Crowd funding är också vårt sätt att bygga en stor och långsiktigt lojal kundbas - Vi är övertygade om att kunderna, d v s våra golfare mår bra av att veta att, ju roligare de har med sin golf, desto mer pengar tjänar de på sina aktier. Vi har just nu den bredaste och därmed bästa golfprodukten för den stora massan av golfare i Stockholm – ”Mest golf för pengarna”. Nu vill vi även sprida den bästa golfaktien till både golfare och investerare, oavsett om man vill tjäna pengar på sitt golfspel eller på de fastighetsvärden som finns. Vi tror på ”delägarkraft” som Pepins brukar kalla det. 

 

Beskriv Pepins och vad ni gör!

Lennart: - Pepins hjälper spännande tillväxtbolag att ta in kapital för sin fortsatta tillväxt. Vår vision är att demokratisera kapitalet, d v s vi vill att alla som vill, skall kunna vara med att investera i den del av ekonomin som historiskt visat bäst avkastning. Vi tycker dessutom att det är viktigt att det sker på samma villkor som de professionella investerarna har.  

- Med Pepins öppnas möjligheten för bra bolag att få in många mindre investerare parallellt med de större investerarna. Det har visat sig att unga bolag med många aktieägare får bättre tillväxt och stabilitet än de med få. Många aktiva ägare som fungerar som ambassadörer för bolaget, kan direkt påverka bolagets utveckling. 

- Pepins fokuserar på bolag som kommit en bit på väg, bolag där affären och lönsamheten har bevisats. Pepins värnar om sina investerare, när de gör en bra affär blir de också mer benägna att berätta om sin lyckade investering till andra och delägarkraften växer. 

 

Vilka är fördelarna för mig som golfare att bli aktieägare i GolfStar? 

Tony: - Det är enkelt - Direktavkastning på ditt eget golfspelande! Om man, med andra ord är både golfare och aktieägare på en viss nivå så blir man en del av GolfStars lojalitetsprogram. Det innebär att om man blir både kund/medlem och aktieägare i GolfStar så får man en direktavkastning i form av aktieägar-rabatter på allt man köper från GolfStars egna produktprogram, exempelvis medlemskap. Sedan är det ju inte så dumt att veta att man får avkastning även på sina golfvänners spelande!

 

Vilka fördelar är det för GolfStar att ta in pengar via Pepins jämfört med andra plattformar och börser? 

Lennart: - GolfStar är ett perfekt exempel på bolag som kan dra stor nytta av att ha många aktieägare och ambassadörer. Kundorienterade bolag som har konsumentprodukter har normalt större nytta av många ägare än andra. De kan direkt påverka sina egna nätverk, i detta fall att spela mer golf på GolfStars anläggningar eller t o m att bli medlemmar. 

- Grundaren Tony Trigell är dessutom en visionär som har hittat en modell med alla förutsättningar att göra golfarna som varit med att skapa en av världens största golfmarknader till vinnare på sin sport. Det är värt en hel del tycker vi.

 

Hur fungerar Pepins som handelsplattform?

Lennart: -En stor del av risken med att investera i onoterade bolag har varit att det, trots att det ligger i bolagets vision inte når ända fram till en börsintroduktion. Resultatet blir att aktieägarna blir sittande med en aktie som inte går att handla. Även om det finns stora värden i aktien så finns ingen organiserad marknadsplats där köpare och säljare kan göra affärer om aktien inte är noterad. 

- Pepins löser detta genom att erbjuda aktier som säljs vid emissioner på Pepins plattform också handlas på Pepins marknadsplats där efterfrågan skapas. På Pepins Market sker handel en gång i månaden. Bolagen väljer själva hur ofta handeln skall ske. Initialt brukar handeln ske kvartalsvis för att efter hand öka i frekvens när bolaget hunnit visa sin utveckling. 

 

För att läsa mer om och hålla dig uppdaterad om det kommande delägarskaps-erbjudandet i GolfStar, gå in på på GolfStars sidor för blivande aktieägare, HÄR>>.

För att göra en (icke-förpliktigande) intresseanmälan till erbjudandet, gå in på Pepins hemsida, HÄR>>.

 

Välkommen som ny delägare i GolfStar!

Se fler nyheter