GolfStar och MeToo

Med hänsyn till den debatt och det som framkommit i media den senaste tiden avseende #Metoo-kampanjen

har GolfStar agerat proaktivt och tagit fram en policy för hur GolfStars anställda ska agera på arbetsplatsen. 

Uttalande från GolfStars grundare Tony Trigell & GolfStars VD Stefan Silfver:

GolfStar har en grundprincip, att vi skall ha respekt för varandra i vårt dagliga arbete. För varandra som personer och arbetskamrater.

- Vad gäller trakasserier, sexuella eller andra former har vi nolltolerans. 

- Skulle något sådant ändå inträffa skall det rapporteras direkt till VD som personligen kommer att utreda det inträffade och agera därefter.

Se fler nyheter